Polityka prywatności
16420
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16420,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Polityka prywatności

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY

DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu poniższe dane:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Kociewska 2; 83-220 Skórcz.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: iod.annadudek@gmail.com , kontakt telefoniczny: 532 275 152 lub na adres pocztowy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Kociewska 2; 83-220 Skórcz.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Kociewska 2; 83-220 Skórcz

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • rekrutacji
  • realizacji obowiązku nauki
  • przeprowadzania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych
  • realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły
  • udzielania młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • realizacji statutowych  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  i  opiekuńczych w szkole

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. );

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. );

ustawa z z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481ze zm.);

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst jedn. Dz.U. 2019  poz. 2215 ze zm.) ;

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2019 poz. 1942 ze zm.)

oraz akty wykonawcze  do w/w  ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu, w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby.

W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do sprzeciwu. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji.

Przechowujemy  Państwa  dane  osobowe  przez  czas  maksymalnie  określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki  i archiwizacji. W  celu  rozliczalności  tj.  udowodnienia  przestrzegania  przepisów  dotyczących przetwarzania   danych   osobowych będziemy  przechowywać  dane  przez  okres, w którym Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu zobowiązany jest   do   zachowania   danych   lub   dokumentów  je zawierających   dla   udokumentowania   spełnienia   wymagań   prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) 

w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

OFERTA EDUKACYJNA

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną już teraz!

Skip to content