foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
s

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 782.

URZĄD POCZTOWO - TELEKOMUNIKACYJNY


Błąd grafiki

Miasto Skórcz oddalone od powiatowego miasta Starogard o 21 km zostało oswobodzone przez wojska radzieckie po 11 dniach walki w dniu 4.03.1945 roku o godz. 8.30. Według przekazywanych informacji miasta broniło około 100 Niemców. Ogólne zniszczenia miasta wynosiły około 30%.

Pierwsze znalezione źródła dotyczące urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego to 11.04. 1945 roku- dzień, w którym rozpoczęto prace celem uruchomienia Urzędu. Budynek był bardzo zniszczony. Wewnątrz leżał gruz i potłuczone szkło. Urządzenia biurowe zostały połamane, a centrala telefoniczna rozbita na drobne części. Po uciążliwej pracy doprowadzono lokale służbowe i meble biurowe do stanu używalności. Sprowadzono centralę telefoniczną z Rejonowego Urzędu Pocztowego w Starogardzie. Urząd uruchomiony został we wszystkich działach. W związku z tym, że po wojnie nie było żadnej komunikacji, urząd pocztowy funkcjonował codziennie. Wymianą poczty z obwodowego UPT w Starogardzie oraz z UPT w Smętowie zajmowali się posłańcy, którzy dowozili ją rowerami.

Następna wzmianka to 1.05. 1945 roku- po zniszczeniach wojennych budynki używalności publicznej powoli zaczynają funkcjonować. Pracownicy z urzędu pocztowego wzięli udział w obchodzie święta robotniczego oraz w pochodzie. Wieczorem odbyła się zabawa urządzona przez Komendanta Wojennego miasta Skórcza.

W organizacji urzędu i usprawnienia poczty urząd współpracował z Zarządem Miejskim, który przydzielił robotników do pracy przy uporządkowaniu ogrodzenia przy urzędzie.

W dniu 13.06. 1945 roku odbyło się z Zarządzie Miejskim zebranie w sprawie wyboru członków do Rady Narodowej. Z 22 zebranych wybrano 8 z nich. Przewodniczącym został Antoni Wardziński, sekretarzem- Franciszek Dahm, członkami- Baran, Czapiewski i Nagórski. Prezydium wybrało stałego delegata do Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie w osobie Franciszka Dahma.

W dniu 22.07.1945 roku obchodzono w Skórczu rocznicę powstania PKWN. Po nabożeństwie uformował się pochód, który pomaszerował ulicami miasta. Po nim przemawiali na Rynku członkowie Miejskiej Rady Narodowej. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna.

17. 03.1946 roku poddano lustracji urząd pocztowy w Skórczu. 19.05.1946 roku o godzinie 17.30 dokonano napadu na Urząd Pocztowy przez nieujętych ludzi leśnych. Uszkodzili oni centralę telefoniczna, mikrotelefon oraz zabrali przestrzeniowy aparat telefoniczny.

Jak podają informacje dnia 20. 03. 1948 roku w skład zatrudnionych na poczcie wchodziło: 3 pracowników umysłowych, 6 pracowników fizycznych i 1 monter.

Pracownicy Urzędu Pocztowo- Telekomunikacyjnego w Skórczu postanowili celem uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych:
1) listonosze wiejscy zjednają 100 prenumeratorów prasy robotniczej,
2) pozostali pracownicy w służbie okienkowej, dekantacyjnej i telefonicznej zobowiązali się
do wytężonej pracy zawodowej pod względem ilościowym i jakościowym.

Dnia 5. 05. 1945 roku decyzją wyższych instancji naczelnikiem urzędu mianowany został Ignacy Heliasz. Przedtem pełnił on funkcję naczelnika UPT w Szubinie. Dotychczasowy naczelnik Bronisław Baran został przeniesiony do Obwodu Urzędu Pocztowego w Starogardzie Gdańskim.

Dla uczczenia 70-lecia urodzin Józefa Stalina dnia 21. 12. 1949 roku, pracownicy Urzędu Pocztowo- Telekomunikacyjnego odnowili lokale służbowe urzędu własna pracą. Natomiast materiały zakupiono z zaoszczędzonych funduszów ryczałtowych. Ofiarną praca wyróżnili się następujący pracownicy: Alfons Bluma, Franciszek Jabłonka, Wilhelm Ringwelski i Maksymilian Trzebiatowski.

Pierwsze wycinki prasowe o poczcie w Skórczu to rok 1950. W artykule "Pracownicy poczty w Skórczu szermierzami oświaty wśród chłopów" czytamy m.in. : "Urząd Pocztowy w Skórczu rozprowadza 1305 egzemplarzy gazet i czasopism. W sumie ilość abonamentów w stosunku do ilości mieszkańców daje jedną gazetę na dwóch mieszkańców.

Ten wspaniały rozwój czytelników w tutejszych wsiach należy zawdzięczać wydajności pracy pracowników Urzędu Pocztowego w Skórczu. Na uznanie zasługują: naczelnik Ignacy Heliasz, listonosz- przodownik pracy Bolesław Grabowski, który mimo swojego wieku- 69 lat, zdobył największą ilość prenumeratorów (364) oraz najmłodszy listonosz tutejszej placówki- Józef Przeperski".

W dniu 31. 07. 1955 roku decyzją województwa, dotychczasowy naczelnik Jgnacy Heliasz z powodu choroby przeszedł na emeryturę. Jego obowiązki przejął Józef Knapik, który swoje stanowisko objął 11. 10. 1954 roku; był dotychczasowym naczelnikiem w Lubichowie.

W 1955 roku poczta zatrudniała: 4 pracowników umysłowych i 9 fizycznych tzn. 1 naczelnik, 2 kasjerów ruchu, 1 ekspedytora, 1 ekspedient, 5 doręczycieli poczty i 3 monterów. W 1956 roku zarządzeniem województwa wprowadzono zmianę etatów tj. 1 naczelnika, 1 kasjera ruchu, 1 ekspedytor, 4 telefonistki, 1 ekspedienta i 5 doręczycieli poczty.Zmiana ta była konieczna z uwagi na wprowadzenie centrali telefonicznej o rozszerzonej mocy.

Od listopada 1958 roku "PKO w Starogardzie Gdańskim upoważnił Urząd Pocztowy w Skórczu do wystawiania książeczek premiowanych samochodami i motocyklami. Aby ułatwić ich otwieranie, również mieszkańcom bardziej odległych miejscowości- PKO upoważniło także pocztę we Skórczu do tych czynności. Warto przypomnieć, że książeczki premiowane samochodami brały udział w losowaniu 4 razy w roku, najbliższe losowanie miało się odbyć 25. 10. 1958 roku.

Jeden samochód przypadał na 1000 książeczek z wkładem 9 tys. złotych lub na 1500 książeczek z wkładem 6 tys. złotych- "Dziennik Bałtycki" z dnia 12. 09. 1958 r.

Październik w latach sześćdziesiątych to miesiąc oszczędności. Na budynku poczty w tym miesiącu widniały transparenty z napisem "Zapraszamy do udziału w wielkim konkursie w PKO- dobrze oszczędzać", i "Jeśli pragniemy lepszej przyszłości- uczmy się oszczędności".

19 września 1962 roku w czasie narady pracownicy poczty zadeklarowali się spopularyzować miesiąc oszczędności, poprzez zobowiązania:
1) W październiku pozyskać co najmniej 100 wkładów, którzy zadeklarują swoje oszczędności na czas trwania konkursu.
2) Pozyskać 20 nowych uczestników obrotu oszczędnościowego PKO.
3) Otrzymany materiał PKO odpowiednio wykorzystać i popularyzować przez doręczycieli.

Na podstawie "Kroniki Poczty w Skórczu".

Więcej w tej kategorii: « ULICA NOWY ŚWIAT

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

83-220 Skórcz
ul. Kociewska 7

tel./fax 58-582-42-50
tel. 58-582-42-48
e-mail: sekretariat@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

szkola

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

83 - 230 Smętowo Graniczne
ul. Gdańska 21

tel. (58) 56 19 041

e-mail: smetowo@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

zsgz smetowo

Znajdź nas na facebook

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu Rights Reserved