foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
s

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 782.

 

rekr elektr

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE I LOGISTYCZNE

O PROFILU WOJSKOWYM

dla absolwentów gimnazjów (4-letnie)

i absolwentów szkół podstawowych (5-letnie)

 

Technikum o profilu wojskowym będzie przygotowywało młodzież do pracy w wojsku oraz  innych formacjach mundurowych.

Program kształcenia opracowany został na podstawie programu szkolenia w Siłach Zbrojnych RP.

Treści programowe obejmują wiadomości i umiejętności

z zakresu:

 •        regulaminu ogólnego           
 •        regulaminu musztry
 •        szkolenia strzeleckiego
 •        techniki samoobrony
 •        wychowania fizycznego i sportu    
 •        zajęć pływackich
 •        ceremoniału wojskowego

DLA UCZNIÓW TEJ KLASY OFERUJEMY:

 •  wyjazdy na basen
 •  zajęcia z zawodowymi żołnierzami Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji  Północny - Wschód
 •  wyjazdy na strzelnicę kulową Koła Myśliwskiego
 •  zajęcia z zawodnikami i trenerami „kick-boxingu” i innych sztuk walki
 •  wyjazdy do jednostki wojskowej w Elblągu na zajęcia z zawodowymi żołnierzami

DODAKTOWO OFERUJEMY MŁODZIEŻY:

 • dobrze wyposażone pracownie informatyczne ze stałym dostępem do internetu
 •  bezpłatne WiFi
 •  dobrze wyposażoną salę gimnastyczną
 •  możliwość zakwaterowania w internacie

► TECHNIKUM (4-letnie  dla absolwentów gimnazjów  i  5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych) w zawodach:

TECHNIK LOGISTYK- planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

 • AU.22   Obsługa magazynów
 • AU.32   Organizacja transpotru

  t.logistyk

TECHNIK EKONOMISTA- organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Zawód technik ekonomista jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

 • AU.35    Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • AU.36    Prowadzenie rachunkowości

  ekonomista

 

 

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

83-220 Skórcz
ul. Kociewska 7

tel./fax 58-582-42-50
tel. 58-582-42-48
e-mail: sekretariat@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

szkola

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

83 - 230 Smętowo Graniczne
ul. Gdańska 21

tel. (58) 56 19 041

e-mail: smetowo@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

zsgz smetowo

Znajdź nas na facebook

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu Rights Reserved