foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
s

22 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Na uroczysty apel w sali gimnastycznej przybyli zaproszeni goście : pan Kazimierz Chyła (wicestarosta Powiatu Starogardzkiego i absolwent szkoły) oraz pani Monika Gawryś przedstawicielka firmy Volvo Group Truck Center w Pruszczu Gdańskim. Nie zabrakło także nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy wyczekiwali na ten dzień całe 10 miesięcy. Pierwszą część apelu wypełniło pożegnanie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która kończyła swój kolejny etap nauki. Najlepszą absolwentką tej szkoły została Aleksanda Alfuth , która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. W drugiej części pani Marzena Torbicka, pełniąca obowiązki dyrektora, wręczyła nagrody i świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Najwyższą średnią w szkole   5, 24 uzyskała Julita Szablewska z klasy I TE. Nie zabrakło też nagród i dyplomów za najlepszą frekwencję, udział w konkursach, osiągnięcia sportowe, pracę w szkolnym chórze i aktywność w środowisku szkolnym.

Na koniec części oficjalnej miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, pożegnanie dwojga nauczyli : pani Małgorzaty Bielińskiej - Bujnowskiej i pana Ryszarda Różyckiego.

Uroczystość zakończyła się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez klasy pierwsze razem swoimi wychowawcami : panią Emilią Filarską i panią Edytą Staniszewską oraz występem szkolnego chóru , pod dyrekcją pani Pauliny Rękiewicz.

W imieniu Dyrekcji szkoły życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu :)

Edyta Staniszewska

W załączniku znajdują się informacje na temat projektu "Dobry Start". Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Ogólnopolski konkurs drużynowy High School Business Challenge jest skierowany do uczniów, którzy pasjonują się biznesem, przedsiębiorczością, finansami i szeroko pojętą ekonomią. Biorą w nim udział 3-5 osobowe zespoły i rozwiązują zadania o formule case study, przedstawiające realne przypadki biznesowe. Pięć uczennic z kl. II TL rozwiązywało zadania ekonomiczne o zróżnicowanym stopniu trudności. Niestety nie zakwalifikowały się do następnego etapu. Mimo tego, konkurs ten był dla nich wspaniałą i ciekawą lekcją ekonomii.

Dorota Świrbutowicz

Nasza młodzież stworzyła film o smogu, który wziął udział w konkursie STOP SMOG, organizowanym przez Starostwo Starogardzkie. Dostaliśmy się do finału!!!!!
Aby wygrać potrzebne nam będą wasze głosy. Od jutra tj od 31 maja do 8 czerwca będzie można oddać swój głos, wypełniając ankietę.
Proszę zagłosujcie na nas
https://www.facebook.com/events/624891607846707/

Film jest zamieszczony na powiatstarogard.pl
Rywalizujemy z ILO i ZSZ Starogard.

Pozdrawiam Was serdecznie i proszę zagłosujcie namawiajcie Waszych znajomych do zagłosowania.

Joanna  Parol

Dzięki przekazanemu przez Starostwo Powiatowe urządzeniu pomiarowemu, które zostało zamontowane na budynku naszego internatu, od grudnia do końca kwietnia, dokonywane były pomiary pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu z jednoczesnym pomiarem temperatury, wilgotności powietrza oraz ciśnienia.

W badanym okresie najczęściej oddychaliśmy powietrzem o jakości bardzo dobrej i zadawalającej. Najczęściej znaczne przekroczenie norm pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, kiedy jakość powietrza była bardzo zła, występowało w miesiącu lutym, wtedy też znacznie ochłodziło się. Według naszego zespołu konkursowego „STOP SMOG”, spowodowane to było intensywniejszym paleniem w tzw. „kopciuchach”. Z danych wynika że stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 wzrastało w godzinach wczesnoporannych i popołudniowych, kiedy to w Skórczu odpalane były piece.

Poniżej prezentujemy wykresy z przeprowadzonych pomiarów.

smog1smog5

smog4

smog6

smog8

 

smog11

smog12

W dniu 21 maja  2018 r. po raz kolejny młodzież naszej szkoły wzięła udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym „Bezpieczni na drodze”. Jest on adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich szkół powiatu Starogardzkiego i przeprowadzany w okresie przedwakacyjnym. Poprzez pokazywanie i omawianie skutków wypadków drogowych oraz ich wpływu na dalsze życie ich uczestników młodzież uczyć się bezpiecznego zachowania się na drodze. Wykład poprowadził pan Włodzimierz Roznerski- doświadczony specjalista ratownictwa medycznego. Dziękujemy za ciekawie poprowadzone zajęcia.

Edyta Staniszewska

Losy absolwentów naszej szkoły kształtują się bardzo różnie. 18 maja 2018 roku miałam przyjemność uczestniczyć w obronie doktoratu jednego z moich wychowanków, pana Artura Mazurowskiego. Pan Artur jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Skórczu, które ukończył w 2006 roku.

Tematem obrony pracy doktorskiej była : „ Analiza wpływu polimorfizmu wybranych genów w odniesieniu do cech reprodukcyjnych loch ras polska biała zwisłoucha i wielka biała polska” . Obrona miała miejsce na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, a recenzentami dr hab. Wanda Milewska i dr hab. Arkadiusz Terman.

W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i pracowników naszej szkoły serdecznie gratuluję panu Arturowi Mazurowskiemu takiego osiągnięcia i życzę dalszych sukcesów naukowych i powodzenia w życiu osobistym.

Edyta Staniszewska

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach programu Pomorskie drogi do Niepodległej organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych (I - II klasy liceów ogólnokształcących, I-II klasy szkół branżowych i I-III klasy techników) na prezentację multimedialną przedstawiającą postać związanego z Pomorzem bohatera zaangażowanego w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz włączenia Pomorza do odradzającej się Ojczyzny. Do udziału w konkursie każda szkoła ponadpodstawowa będzie mogła zgłosić dowolną liczbę trzyosobowych zespołów, które pod opieką nauczyciela przygotują ww. prezentacje (jedna prezentacja na zespół) i prześlą je do koordynatora powiatowego.

 

Konkurs ma na celu:

-         zachęcić uczniów do włączenia się w obchody roku 2018 jako Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

-         przybliżyć historyczno-kulturowe dziedzictwo powiatu lub/i regionu,

-         uhonorować lokalnych bohaterów działających na rzecz niepodległości,

-         budować tożsamość regionalną i lokalną poprzez historię,

-         zachęcić do twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

-         rozwijać kompetencje kluczowe: umiejętność pracy w zespole, poszukiwania i selekcji materiałów źródłowych oraz ich prezentacji,

-         rozwijać umiejętność korzystania z dostępnych materiałów różnego typu.

Uczestnicy konkursu będą mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach mających na celu przybliżenie tła historyczno-kulturowego regionu/powiatu, rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcji materiałów źródłowych, ich przetwarzania i prezentacji.

 

Laureaci powiatowego etapu konkursu otrzymają nagrody, a ponadto prezentacje, którym na tym etapie przyznano I miejsce, zostaną ponownie ocenione w etapie regionalnym, w którym nagrodzimy zwycięskie zespoły i nauczycieli, którzy się nimi opiekowali. Uroczysta gala podsumowująca etap regionalny  odbędzie się 18 października 2018 roku w Teatrze Muzycznym
w Gdyni, a wszyscy uczestnicy Gali będą mieli możliwością obejrzenia  spektaklu przygotowanego przez zespól Teatru Muzycznego.

Za realizację etapu powiatowego  opowiadać będzie Pomorska  Akademia Działania – organizacja pozarządowa wyłoniona na drodze otwartego konkursu grantowego. Organizacja ta - współdziałając z lokalnymi organizacjami pozarządowymi - będzie odpowiedzialna m.in. za współpracę ze szkołami oraz wsparcie zainteresowanej młodzieży w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do dobrego przygotowania konkursowych prezentacji multimedialnych.

Regulamin konkursu multimedialnego został ogłoszony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poświęconej obchodom 100-lecia odzyskania prze z Polskę niepodległości - https://niepodlegla.pomorskie.eu/

14 maja sześciu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku, po opieką pani Joanny Donorowicz przyjechało do naszej szkoły. Przez najblizszy tydzień uczniowie klasy II logistycznej będą uczestniczyli w zajęciach razem z naszymi uczniami. Nie zabraknie też czasu na wycieczki przedmiotowe oraz zwiedzenie Gniewa i Gdańska. Młodzi logistycy ze Szczecinka rozpoczęli swój pobyt na Kociewiu od ogniska integracyjnego w Leśniczówce Czarne. Dziękujemy gospodarzom leśniczówki  za miłą gościnę, a uczniom życzymy dobrego pobytu.

Edyta Staniszewska

Uczniowie II klasy Technikum Logistycznego 24 kwietnia uczestniczyli w prezentacji dotyczącej funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego Skat Transport Sp. z o.o. w oddziale w Gdańsku działającą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa GdańskDowiedzieli się jak firma rozwijała się od początku swojej działalności czyli od 1991 roku oraz o tym, że swój sukces zawdzięcza jednej idei: Always on time. Dzisiaj jest czołowym operatorem na rynku transportowo-logistycznym, a swoje oddziały posiada zarówno w kraju jak i zagranicą. Na spotkaniu poruszono także bardzo ważną kwestię dotyczącą problemów z jakimi borykają się aktualnie firmy transportowe oraz sposobach eliminowania ich do minimum.

Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzenia firmy od środka i przyjrzeniu się jak wygląda codzienna praca spedytorów oraz uzyskali informacje jakich pracowników firma „Skat” poszukuje oraz jakie umiejętności są potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom firmy za zaproszenie, a przedstawicielom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za organizację wizyty.

                                                                         Grażyna Mechlińska

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

83-220 Skórcz
ul. Kociewska 7

tel./fax 58-582-42-50
tel. 58-582-42-48
e-mail: sekretariat@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

szkola

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

83 - 230 Smętowo Graniczne
ul. Gdańska 21

tel. (58) 56 19 041

e-mail: smetowo@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

zsgz smetowo

Znajdź nas na facebook

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu Rights Reserved