foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
s

 

rekrut 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

21.09.2018

Ogólnopolskie czytanie „Przedwiośnia” oraz otrzęsiny klas I

06.09.2018

Spotkanie z rodzicami klas III TE oraz III TL obowiązkowo – program pilotażowy MON

04-09.09.2018

Zapoznanie uczniów klas II TL, III TL, IV TL, II TE, oraz IV TŻ z podstawowymi aktami prawnymi dot. przebiegu i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz odebranie deklaracji przystąpienia do egzaminów w styczniu-lutym 2018

12.09.2018

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas I pozostałe wg. potrzeb

24-28.09.2018

Zapoznanie uczniów klas programowo najwyższych z podstawowymi aktami prawnymi dot. przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego oraz wypełnianie wstępnych deklaracji maturalnych dot. wyboru przedmiotu na egzamin maturalny (deklaracja maturalne)

12.10.2018

Uroczysta akademia z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

10.2018

Próbne egzaminy maturalne

29.10-09.11.2018

Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach III i IV

09.11.2018

Ślubowanie klas pierwszych TL i TE

09.11.2018-19.06.2019

AKCJA PROMOCJI SZKOŁY W ŚRODOWISKU

14.11.2018

Spotkanie z rodzicami

10.12.2018

Pisemna informacja dla rodziców i uczniów o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu

10.12.2018

Informacja dla rodziców i uczniów o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania

10.12.2018

Konsultacje z nauczycielami wg. potrzeb

21.12.2018

Szkolne kolędowanie 2018

23-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania

09.01.2019

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.30, A.31, A.32, T.15

10.01.2019

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

10.01.2019

Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

16.01.2019

Śródokresowe spotkanie z rodzicami

16.01.2019

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.35

17.01.2019-

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.36

19.01.2019

Studniówka

14.01.2019

II SEMESTR

11.02.2019-24.02.2019

FERIE ZIMOWE

25.02-01.03.2019

Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II, III

27.02.2019

Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

20.03.2019

Informacja dla rodziców i uczniów klas programowo najwyższych o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu

20.03.2019

Spotkanie z rodzicami

18.04.2019-23.04.2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

06.04.2019

Informacja dla uczniów klas programowo najwyższych o przewidywanej ocenie z zachowania i z przedmiotów

04.2019

Posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej

29.04-24.05.2019

Praktyka zawodowa klas: II TE, III TL

06.05-17.05.2019

Praktyka zawodowa klas: III TE

17.04.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych z zachowania i z przedmiotów

24.04.2019

Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej dot. ukończenia szkoły klas programowo najwyższych

26.04.2019

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

06-23.05.2019

Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2018/2019

06-25.05.2019

Część ustna egzaminu maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2018/2019

17.05.2019

Pisemna informacja dla rodziców i uczniów o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu

23-25.05.2019

Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II i III

28.05.2019

Informacja dla uczniów o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

13.06.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

17.06.2019

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.30, A.31, A.32, T.15, AU 22

17.06.2019

Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

18.06.2019

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

19.06.2019

Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

21.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2019-01.07.2019

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji

22.06-31.08.2019

FERIE LETNIE

04.07.2019

Wydanie świadectw dojrzałości

20.08.2019

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny

30.08.2019

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


Wstępna informacja odnośnie dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

        02.11.2017

29.04.2019

30.04.2019

02.05.2019

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

 

Adres

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

83-220 Skórcz
ul. Kociewska 7

tel./fax 58-582-42-50
tel. 58-582-42-48
e-mail: sekretariat@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

szkola

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

83 - 230 Smętowo Graniczne
ul. Gdańska 21

tel. (58) 56 19 041

e-mail: smetowo@zspskorcz.pl
www.zspskorcz.pl

zsgz smetowo

Znajdź nas na facebook

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu Rights Reserved