Kalendarz roku 2021/2022
16260
page-template-default,page,page-id-16260,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Kalendarz roku 2021/2022

 • 01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 • 10.09.2021 Ogólnopolskie czytanie „Moralność pani Dulskiej” oraz otrzęsiny klas I
 • 02.09.2021 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas I, II (informacja o egzaminach zawodowych), klas III TEg i III TLg (pilotaż MON) Klasy IV – informacja o obowiązkowym obozie.
 • 02-09.09.2021 Zapoznanie uczniów klas II oraz IV z podstawowymi aktami prawnymi dot. przebiegu i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • 06.09.2021 Kiermasz podręczników
 • 15.09.2021 Termin wypełnienia deklaracji udziału w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie klasy IV TE i IV TL
 • 09-17.09.2021 Zapoznanie uczniów klas programowo najwyższych z podstawowymi aktami prawnymi dot. przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego oraz wypełnianie wstępnych deklaracji maturalnych dot. wyboru przedmiotu na egzamin maturalny (deklaracja maturalne termin do 30-09-2021)
 • 13.10.2021 Uroczysta akademia z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • 10.2021 Próbne egzaminy maturalne
 • 28.10-08.11.2021 Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II i IV
 • 10.11.2021 Ślubowanie klas pierwszych TL i TE
 • 10.11.2021-24.06.2022 AKCJA PROMOCJI SZKOŁY W ŚRODOWISKU
 • 15.11.2021 Spotkanie z rodzicami
 • 10.12.2021 Pisemna informacja dla rodziców i uczniów o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu
 • 18.12.2021 Informacja dla o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania
 • 09.12.2021 Konsultacje z nauczycielami wg. potrzeb
 • 22.12.2021 Szkolne kolędowanie 2021
 • 23-31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
 • 07.01.2022 Ostateczny termin wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania
 • 10.01.2022 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego model „D”
 • 11.01.2022 Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • 11-15.01.2022 Część pisemna egzaminu zawodowego SPL.01, EKA.04
 • 13.01.2022 Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
 • 17-18.01.2022 Część praktyczna egzaminu zawodowego EKA.04
 • 14-15.01.2022 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji AU.35
 • 17-18.01.2022 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji AU.36
 • 17.01.2022 Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej
 • 20.01.2022 Śródokresowe spotkanie z rodzicami
 • 24-28.01.2022 Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II
 • 29.01.2022 Studniówka
 • 07.02.2022 Termin wypełnienia deklaracji udziału w egzaminach zawodowych klasy II TE, II TL i III BS oraz ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej
 • 14.02.2022-27.02.2022 FERIE ZIMOWE
 • 24.03.2022 Spotkanie z rodzicami
 • 24.03.2022 Informacja dla rodziców i uczniów klas programowo najwyższych o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu
 • 11.04.2022 Informacja dla uczniów klas programowo najwyższych o przewidywanej ocenie z zachowania i z przedmiotów
 • 04.2022 Posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej
 • 14.04.2022-19.04.2022 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 25.04-20.05.2022 Praktyka zawodowa klas: II TE, II TL, III TEg, III TLg
 • 22.04.2022 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych z zachowania i z przedmiotów
 • 25.04.2022 Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej dot. ukończenia szkoły klas programowo najwyższych
 • 29.04.2022 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły
 • 04-20.05.2022 Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2021/2022
 • 17.05.2022 Pisemna informacja dla rodziców i uczniów o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu
 • 23-27.05.2022 Obóz klas III TEg i TLg w ramach CWKM
 • 23-25.05.2022 Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II
 • 01.06.2022 Część praktyczna egzaminów zawodowych model „D” (SPL.01)
 • 03.06.2022 Informacja dla uczniów o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów i z zachowania
 • 02.06.2022-07.06.2022 Część pisemna egzaminów zawodowych (EKA.04, SPL.01)
 • 08.06.2022-13.06.2022 Część praktyczna egzaminów zawodowych (EKA.04)
 • 17.06.2022 Ostateczny termin wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania
 • 20.06.2022 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie model „D”
 • 20.06.2022 Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
 • 21.06.2022 Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • 24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 24.06.2022-28.06.2022 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji FORMUŁA 2012 i 2017
 • 25.06-31.08.2022 FERIE LETNIE
 • 05.07.2022 Wydanie świadectw dojrzałości
 • 23.08.2022 Poprawkowy pisemny egzamin maturalny
 • 31.08.2022 Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Skip to content