Kalendarz roku 2019/2020
16260
page-template-default,page,page-id-16260,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Kalendarz roku 2019/2020

 • 02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 • 20.09.2019 Ogólnopolskie czytanie „Nowele polskie” oraz otrzęsiny klas I
 • 05.09.2019 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas I, oraz z rodzicami klas III TE oraz III TL obowiązkowo – program pilotażowy MON. Pozostałe, wg. potrzeb
 • 04-09.09.2019 Zapoznanie uczniów klas II TL, IV TL, II TE, oraz IV TE z podstawowymi aktami prawnymi dot. przebiegu i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz odebranie deklaracji przystąpienia do egzaminów w styczniu-lutym 2019
 • 23-27.09.2019 Zapoznanie uczniów klas programowo najwyższych z podstawowymi aktami prawnymi dot. przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego oraz wypełnianie wstępnych deklaracji maturalnych dot. wyboru przedmiotu na egzamin maturalny (deklaracja maturalne)
 • 11.10.2019 Uroczysta akademia z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 • 10.2019 Próbne egzaminy maturalne
 • 28.10-08.11.2019 Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II i IV
 • 11.11.2019 Ślubowanie klas pierwszych TL i TE
 • 11.11.2019-26.06.2020 AKCJA PROMOCJI SZKOŁY W ŚRODOWISKU
 • 14.11.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 09.12.2019 Pisemna informacja dla rodziców i uczniów o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu
 • 09.12.2019 Informacja dla o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania
 • 09.12.2019 Konsultacje z nauczycielami wg. potrzeb
 • 20.12.2019 Szkolne kolędowanie 2019
 • 23-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
 • 08.01.2020 Ostateczny termin wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania
 • 09.01.2020 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.30, A.31, AU.22, T.15
 • 10.01.2020 Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • 09.01.2020 Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
 • 14-16.01.2020 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji AU.35
 • 16-17.01.2020 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.36
 • 25.01.2020 Studniówka
 • 30.01.2020 Śródokresowe spotkanie z rodzicami
 • 14.01.2020 II SEMESTR
 • 13.01.2020-26.01.2020 FERIE ZIMOWE
 • 27-31.01.2020 Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II, IV
 • 31.01.2020 Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej
 • 20.03.2020 Informacja dla rodziców i uczniów klas programowo najwyższych o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu
 • 20.03.2020 Spotkanie z rodzicami
 • 03.04.2020 Informacja dla uczniów klas programowo najwyższych o przewidywanej ocenie z zachowania i z przedmiotów
 • 04.2020 Posiedzenie szkoleniowej rady pedagogicznej
 • 09.04.2020-14.04.2020 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 27.04-22.05.2020 Praktyka zawodowa klas: II TE, III TL
 • 04.05-15.05.2020 Praktyka zawodowa klas: III TE
 • 17.04.2020 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych z zachowania i z przedmiotów
 • 21.04.2020 Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej dot. ukończenia szkoły klas programowo najwyższych
 • 24.04.2020 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły
 • 04-21.05.2020 Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2019/2020
 • 04-22.05.2020 Część ustna egzaminu maturalnego w sesji wiosennej roku szkolnego 2019/2020
 • 17.05.2020 Pisemna informacja dla rodziców i uczniów o grożącej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu
 • 20-22.05.2020 Próbne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w klasach II
 • 05.06.2020 Informacja dla uczniów o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów i z zachowania
 • 19.06.2020 Ostateczny termin wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania
 • 22.06.2020 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.30, A.31, A.32, T.15, AU 22
 • 22.06.2020 Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
 • 23.06.2020 Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • 24.06.2020 Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej
 • 26.06.2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 24.06.2020-01.07.2020 Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji
 • 27.06-31.08.2020 FERIE LETNIE
 • 03.07.2020 Wydanie świadectw dojrzałości
 • 25.08.2020 Poprawkowy pisemny egzamin maturalny
 • 28.08.2020 Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Skip to content